Štúdium zadarmo

 

ŠTÚDIUM V I. ROČNÍKU S PRIEMEROM DO 2,00 ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY, VO VYŠŠÍCH ROČNÍKOCH DO 1,50 - Z D A R M A

Riaditeľstvo Súkromnej hotelovej akadémie oznamuje,

študenti 5-ročného štúdia HA s priemerom do 2,00 zo ZŠ, študujú bezplatne. V I. ročníku je kvôli rozdielnosti základných škôl nastavený študijný priemer pre bezplatné štúdium na 2,00. V ďalších ročníkoch sa týmto študentom budú študijné výsledky prehodnocovať každý polrok a všetci študenti s priemerom do 1,5 budú mať štúdium naďalej bezplatné. Študenti sa budú podieľať len na úhrade surovinových nákladov spojených s výučbou praktických odborných predmetov vo výške 30,00 - 40,00 € mesačne v závislosti od prepočítanej spotreby surovinových nákladov. 

Cieľ:

- Motivovať študentov k lepším študijným výsledkom
- Poskytnúť možnosť štúdia každému dobrému študentovi, ktorého tento odbor zaujíma,
a chce v ňom nájsť svoje uplatnenie.

                                                                                                                  Vedenie SHA

 

 

Zverejnil webmaster