Ročenka 2022/2023

 

Vážené kolegyne, milí študenti, všetci priaznivci SHA,
dovoľte mi, aby som Vám predstavila našu myšlienku. Býva zvykom, že popri škole funguje vydávanie školského časopisu. My sme to poňali trochu inak. Vzhľadom na to, že máme perfektne nastavenú spoluprácu s miestnymi Štiavnickými novinami, rozhodli sme sa preniesť Vás v čase vzad a prostredníctvom niektorých príspevkov od začiatku školského roka 2022/2023 si pripomenúť dianie na škole v podobe takejto ROČENKY. Ideme do toho prvýkrát, veríme však, že sa tento počin stane každoročnou tradíciou. Samozrejme, že sme okrem súťaží, mimoškolských podujatí, o ktorých sa dočítate, stihli toho oveľa viac. Ponúkame Vám aspoň niekoľko, možno najzaujímavejších.
Milí naši čitatelia, naši priatelia, prajem Vám za celý tím našej školy príjemné čítanie.

J. Jauschová

Zverejnil webmaster