Naša škola

 

Banská Štiavnica je mesto so silnou tradíciou nielen v oblasti baníctva, ale i vedy a vzdelávania. Na jeho území pôsobí  v súčasnosti šesť stredných škôl a súkromná vysoká škola – Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta. Mesto je centrom vzdelania, ale aj rozvíjajúcej sa kultúry a cestovného ruchu. Zaradením mesta na listinu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO sa otvorili nové možnosti rozvoja mesta, silne ovplyvňované rozvíjajúcim sa cestovným ruchom.

Súkromná hotelová akadémia bola založená 1. septembra 1994 ako jedna z prvých súkromných škôl na Slovensku.  Viac        

                            

 

 

                        

 

Zverejnil webmaster