Výsledky prijímacích skúšok

 

Výsledky 1. kola prijímacieho konania do I. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia pre školský rok 2021/2022

Výsledky 2. kola prijímacieho konania do I. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia pre školský rok 2021/2022

Zverejnil webmaster