Kritéria prijatia

 

I. Kritériá prijatia na štúdium 2023/2024 do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia. 

Kritériá prijatia na štúdium 2024/2025

 

II. Kritériá prijatia na štúdium 2022/2023 do 1. ročníka študijného odboru 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií

Zverejnil webmaster