Kritéria prijatia

 

Kritériá prijatia na štúdium 2022/2023 do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia. 

Kritériá prijatia na štúdium 2022/2023 do 1. ročníka študijného odboru 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií

Zverejnil webmaster