Záujmové krúžky

 

Zoznam krúžkov pre školský rok 2018/2019

 

Názov krúžku                                           Vedúca krúžku

Baristický krúžok                                 Mária Jančíková

Eko krúžok                                            Ing. Viera Baksová

Konverzácia v anglickom jazyku        Mgr. Dominika Moravíková

Konverzácia vo francúzskom jazyku  Mgr. Iveta Halušková

Konverzácia v nemeckom jazyku       Mgr. Jaroslava Jauschová

Nové trendy v gastronómii                Bc. Janka Haviarová

On-line učebnica ekonómie                Ing. Diana Kalnovičová

Viac ako peniaze                                  Ing. Diana Kalnovičová

Zážitková gastronómia                       Mgr. Zuzana Ivaničová


V prípade záujmu študentov budeme otvárať krúžky, o ktoré budú mať záujem, a ktoré vhodným spôsobom doplnia ich vzdelanie potrebné pre ich vlastné potreby.

Zverejnil webmaster