Výsledky prijímacích skúšok

 

Výsledky prijímacieho konania do I. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia pre školský rok 2017/2018

Výsledky 2. kola prijímacieho konania do I. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia pre školský rok 2017/2018

Zverejnil webmaster