Vybavenie školy

 

Škola je situovaná v trojposchodovej budove v blízkosti sídliska Drieňová. Vybavená je klasickými učebňami na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov, jazykovými učebňami s interaktívnymi tabuľami, iPad učebňou, učebňou informatiky, administratívy a korešpondencie, odbornou učebňou na výučbu predmetu technika obsluhy a odbornou učebňou na výučbu predmetu technológia prípravy pokrmov. V budove školy je bezdrôtový internet.

Odborná učebňa na výučbu predmetu technológia prípravy pokrmov

Odborná učebňa na výučbu predmetu technika obsluhy

Zverejnil webmaster