Prax žiakov

 

Študenti absolvujú počas štúdia učebnú prax, odbornú prax, prázdninovú prax a zahraničnú prax.

Učebnú a odbornú prax absolvujú v reštaurácii Balans vybavenej modernou gastronomickou technikou a v 3* a 4* hviezdičkových zmluvných hoteloch - Hotel Termál***Zámocký hotel The Grand Vígľaš****

Časť odbornej a prázdninovej praxe v rozsahu troch až šiestich mesiacov absolvujú žiaci po splnení interných školských kritérií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pre študentov máme pripravený program zahraničných praxí a stáži v spolupráci s krajinami Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko a Cyprus.

Interné školské kritéria pre výber študentov na zahraničnú prax sú stanovené tromi základnými okruhmi:

· odborná prax v jednotlivých prevádzkach,

· študijné výsledky jednotlivých predmetov (hlavne odborná a jazyková zdatnosť)

· osobný prístup zodpovednosti k práci a štúdiu študenta

Prax v zahraničí prináša pozitívne aj negatívne stránky. Podrobnosti k zahraničnej praxi nájdete v sekcii "základné piliere štúdia" odsek venovaný zahraničnej praxi.

Školský rok 2017/2018

 

Zverejnil webmaster