Kritéria prijatia

 

Kritériá prijatia na štúdium 2018/2019 do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Kritériá prijatia na štúdium 2018/2019 do 1. ročníka študijného odboru 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií

Zverejnil webmaster