Internetová žiacka knižka

 

Milí rodičia a žiaci,

prihlásenie sa do IŽK je v nasledovnej forme:

meno.priezvisko žiaka (malými písmenami, bez interpunkčných znamienok)

rodné číslo (príklad: 8556238505)

 

 

Zverejnil webmaster