Aktuality

 

 

 • Mimoriadny rozvrh od 22. do 26. júna 2020 a hygienické opatrenia:
  - povinné dezinfikovanie rúk pri vstupe do budovy školy a pred vstupom do reštaurácie

  - obmedzenie osobného kontaktu vrátane podávania rúk

  - používanie vlastných písacích potrieb a učebných pomôcok

  - zákaz zhromaždovania sa na chodbách a vo vestibule školy

 

 • DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK. V zmysle usmernenia ministra školstva zo dňa 29. apríla 2020 riaditeľstvo školy oznamuje záujemcom o štúdium, že pre šk. rok 2020/2021 má 5 voľných miest do prvého ročníka v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia. Prihlášky je možné zasielať najneskôr do 19. júna 2020. Druhé kolo prijímacích skúšok administratívnou formou sa bude konať 22. júna 2020. Výsledky budú zverejnené v ten istý deň na stránke školy. 

 

 • Ďakujeme našim “voškárom” za spoločné tri roky. Nech sa Vám vždy darí. (17. jún 2020)

 

 • Dnešné dovidenia našim maturantkám. Ďakujeme, že ste boli 5 rokov našou súčasťou. (8. jún 2020)

 

 

 • Kritériá prijatia na štúdium 2020/2021 do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia.  Na stiahnutie - príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.     - (AKTUALIZOVANÉ 4. 5. 2020) - 

 

 • Milí študenti, na základe usmernenia ministra školstva SR prebieha vzdelávanie vo všetkých ročníkoch formou online výučby. Táto forma je vyplývajúc z opatrení ministra Branislava Gröhlinga povinná a je východiskom pre hodnotenie za druhý polrok školského roka 2019/2020. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nezúčastňujete online výučby, bude vám nariadená komisionálna skúška, ktorú budete musieť vykonať najneskôr do 31. augusta 2020. Hodnotenie na skúške známkou „nedostatočný“ je v zmysle školského zákona č. 245/2008 konečné.

            Ing. Jaroslava Marušková, CSc., v.r., riaditeľka školy

 

 • Riaditeľstvo školy oznamuje záujemcom o štúdium, že kvôli súčasnej krízovej situácii nebude v prihláške na strednú školu požadovať lekárske potvrdenie o spôsobilosti k štúdiu. Študent ho doloží dodatočne do 31. augusta 2020. 

            Súčasne riaditeľstvo školy oznamuje, že v snahe zamedziť stretávaniu sa väčšieho počtu osôb, rozhodla riaditeľka školy nasledovne: Na štúdium pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia budú bez prijímacích skúšok prijatí všetci uchádzači s priemerom do 2.00. V prípade potreby o bližšie informácie kontaktujte vedenie školy na čísle 0904 969 092.

 

 

 • Vážené študentky, vážení študenti, na základe rozhodnutia MŠVVS SR zo dňa 23. 4. 2020 Vám zasielame pokyny k realizácii maturitnej a absolventskej skúšky. 

 

 • ID KONTAKTY VYUČUJÚCICH PRE ONLINE VYUČOVANIE V APLIKÁCII ZOOM: (HESLO: sha20)

 Baksová 964-924-2846

Halušková 260-198-6052                    Haviarová 955-642-2994

Ivaničová 611-071-8174                    Jančíková 220-641-1784

Jauschová 986-756-3216                    Kalnovičová 292-755-6362

Marušková J. 922-218-9467                    Marušková Z. 217-160-8506

Moravíková 443-444-9454​                   Ostricová 827-032-7135

 

 • Ten najkrajší Valentín bol u nás. Ešte viac citu vo fotogalérii. Ďakujeme :-) ❤️ ˆ}{ˆ

            

 

 • Vzdelávaco-súťažný program Junior Bartender Challenge 2020. Viac si prečítajte vo fotogalérii.

 

             

 ​​

             ​

 

                

           

Zverejnil webmaster