Dátum podania prihlášky

 

Termín podania prihlášky do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia -  

Prihlášku na štúdium odosiela základná škola žiaka podľa harmonogramu prijímacieho pokračovania pre šk. rok 2018/2019. 

Termín podania prihlášky do 1. ročníka študijného odboru 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií - 

1. termín - do 4. júna 2018

2. termín - do 25. augusta 2018

viď KRITÉRIA PRIJATIA

Zverejnil webmaster