Ďalšia možnosť štúdia na SHA

 

Vážení rodičia a záujemcovia o štúdium,


          riaditeľstvo Súkromnej hotelovej akadémie oznamuje záujemcom o štúdium i študentom, ktorí začínajú študovať na strednej škole (rovnako aj na vyššom odbornom štúdiu), že v novom školskom roku pokračuje projekt, umožňujúci študovať na SHA aj študentom, ktorí z rôznych vážnych dôvodov nemôžu pravidelne platiť mesačné školné, avšak o štúdium na škole majú záujem.
          Projekt je zameraný na podporu vzdelávania v oblasti cestovného ruchu a umožňuje od 1. 9. 2011 štúdium všetkým, ktorí chcú získať vzdelanie na úrovni európskeho štandardu. SHA umožňuje svojim študentom každý rok absolvovať 3 mesačnú odbornú prax v zahraničí (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko) a získať tak odborné zručnosti, jazykové vedomosti, ale najmä zahraničnú prax, ktorá je u zamestnávateľov závažným kritériom výberu do zamestnania. Zahraničná prax je hradená (cca 400 – 700,-€ po úhrade ubytovania, stravy, poistenia) zahraničným zamestnávateľom. Študenti si tak po návrate zo zahraničia môžu uhradiť školné prostriedkami získanými z odmeny. Tento projekt oslobodzuje rodičov od platenia mesačného školného s tým, že škola vyšle študenta, v prípade jeho záujmu a podľa jeho jazykovej orientácie na zahraničnú prax, a po návrate si môže uhradiť školné dodatočne aj z dvoj–trojročným oneskorením sám.
          Ak Vás naša ponuka zaujala, kontaktuje nás a radi na Vaše otázky zodpovieme.


Vedenie SHA

 

Zverejnil webmaster