Comenius

 

Comenius BEBE 2009 - 2011

Škola získala finančné prostriedky z projektu Comenius (Hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu a posilniť európsku dimenziu školského vzdelávania, predovšetkým podporou medzinárodnej spolupráce škôl, odborného rastu učiteľov priamo zapojených do školského vzdelávania, a podporou výučby jazykov a interkultúrneho povedomia).

Naši dvaja učitelia cestovali 30. septembra do Brestu vo Francúzsku (vrátili sa 3. októbra) na úvodné stretnutie partnerských škôl projektu Comenius, kde dohodli ďalší postup projektu. Tohto malého pracovného stretnutia sa zúčastnila Mgr. Iveta Halušková a Ing. Viera Baksová. Súčasťou pracovnej časti bola aj prezentácia tamojšej školy, mesta Brest a jeho okolia, a exkurzia do spracovateľne morských výrobkov.

Správy z ďalších mobilít

BIO

Fair Trade

Kniha receptov

 

Zverejnil webmaster